Zisco

Skontaktuj się z nami! +48 32 472 22 21

ZISCO - Trwały i solidny partner dla Twojej inwestycji

ZISCO S.A. to firma z dużym doświadczeniem na rynku budownictwa inżynieryjnego, rynku gazownictwa oraz budownictwa kolejowego. Tradycja, jakość i innowacyjne podejście do wykonywanych projektów sprawiają, że firma posiada ustabilizowaną pozycję na rynku sektora usług budowlano-montażowych w Polsce.

Od początku istnienia firma swoją działalność opiera na solidnej podstawie, którą stanowią jej pracownicy. Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin jest wsparciem dla zgranych brygad roboczych. O sukcesie naszej firmy decyduje między innymi synergia silnego kapitału intelektualnego oraz systematycznie doskonalących swoje umiejętności pracowników wykonawczych. Imponujące zaplecze techniczne, park maszyn oraz nowoczesna baza transportowa sprawiają, że firma gotowa jest świadczyć usługi na najwyższym poziomie udzielając gwarancji solidności i trwałości wykonywanych robót.

1994

powołanie spółki
01.08.1994 r. powołana zostaje spółka ZISCO

2002

gazownictwo
powołano dywizję budownictwa gazowego

2017

Zisco S.A.
od grudnia 2017 firma Zisco zostaje spółką akcyjną

95

pracowników firmy
Tylu pracowników nieustannie buduje naszą markę ZISCO
Domena działania

Domeną działania firmy ZISCO jest rynek inżynieryjny oparty o inwestycje pozyskiwane w trybie przetargów publicznych, rynek korporacji budowlanych wykonujących specjalistyczne prace jak również rynek przedsiębiorstw przemysłowych. Zasięg działalności Firmy ZISCO obejmuje cała Polskę.

Misja Firmy

Pomagamy przy rozbudowie Krajowego Systemu Energetycznego Polski oraz realizujemy zadania w ramach Perspektywy UE Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko. Realizując naszą misję dbamy o środowisko naturalne i kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wizja firmy

Firma dąży do budowania swoich relacji z otoczeniem na następujących zasadach:

  • zaspokajanie potrzeb i dostarczanie klientom korzyści zgodnych z misją i wizerunkiem Firmy,
  • stabilna i obopólnie korzystna współpraca z partnerami strategicznymi, głównie w zakresie dostarczania usług, rozwoju technologii oraz dostawy materiałów,
  • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w procesach technologicznych oraz w otoczeniu Firmy,
  • współdziałanie z władzami lokalnymi na rzecz rozwoju gospodarczo – cywilizacyjnego społeczności lokalnej.

W tak określonych uwarunkowaniach Firma dąży do osiągnięcia:

  1. Pozycji lidera na polskim i europejskim rynku budownictwa inżynieryjnego związanego z budową rurociągów do przesyłu gazu oraz paliw wraz z infrastrukturą z nimi związaną w zakresie walorów użytkowych, ekologiczności stosowanych technologii oraz jakości obsługi klientów i funkcjonowania Firmy.

  2. Pozycji lidera na polskim rynku budownictwa inżynieryjnego związanego z budową systemów kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz sieci wodociągowych przy zastosowaniu tych samych wartości.

  3. Poziomu zyskowności zapewniającego środki na rozwój innowacyjnych technologii, szczególnie pro-ekologicznych, wzrost wartości Firmy, satysfakcję materialną właścicielom umożliwiający realizację zamierzeń rozwojowych Firmy.

  4. Pozycji wiarygodnego i cenionego partnera w realizacji robót związanych z budową drogowych i szynowych traktów komunikacyjnych.

  5. Rozwoju kwalifikacji, zadowolenia z pracy oraz integrację personelu z celami Spółki przy satysfakcjonujących warunkach pracy oraz poziomie wynagrodzeń znacząco wyższym niż średnia krajowa.

  6. Harmonii we wzajemnych stosunkach właścicieli z zarządem i załogą Firmy.

Wizerunek Firmy

Kształtując swój wizerunek Firma wyróżnia się bardzo wysoką jakością świadczonych usług. Firma wykazuje Partnerską postawę wobec firm współpracujących z nią.

Dołącz do naszego Zespołu

Spółka ZISCO S.A. uzyskała dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu było uzyskanie wsparcia dla ZISCO SA w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa została udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Planowanym efektem jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 252 664,47 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 252 664,47 PLN.